THE TIME IT TAKES, GRANOLLERS HALF MARATHON

 

"For its 2015 edition, Half Marathon of Granollers asked the visual artist Vicenc Viaplana to realize a video that could figure the mental proces of a person running a long distance. Here is the poem I wrote putting myself in the shoes of a runner."

 

 

EL TEMPS QUE CAL, MITJA MARATO DE GRANOLLERS

 

"Per a la seva edició 2015, la Mitja Marató de Granollers li va demanar a l'artista visual Vicenç Viaplana de realitzar un vídeo que podia representar el proces mentals d'una persona corrent una distància llarga. Aquí és el poema que vaig escriure posant-me en les sabates d'un corredor."

 

 

© 2016 Patricia Habchy.  Avís legal.